Contact

Brabantse Carnavalsfederatie 
p/a Boekelsedijk 7
5411NW Zeeland
06-24253690
Kvk 17240382

Members Wanted

Algemene Ledenvergadering

Saturday 6 November 2021

Behalve de gebruikelijke agendapunten, is er gesproken over de stand van zaken rondom carnaval en corona, de samenstelling van het bestuur (er zijn vacatures!) en het initiatief is genomen om een bijeenkomst te beleggen over verzekeringen.
We namen afscheid van de algemeen bestuursleden Ton van Loon (Striepersgat), Jasper Mol (Kielegat), Pius Lemmens (Muggezifters) en Paul Plasmans (Oeteldonk). Zij werden bedankt voor hun inzet en de aanwezige Jasper en Paul kregen behalve mooie woorden ook een bedankje van de voorzitter.

De vergadering ging akkoord met de benoeming als lid van het Algemeen Bestuur:
-Pascal van Beek (56), secretaris van Stichting Kielegat (Breda)
- Stefan Veroude (34), Vorst van de Muggezifters (Bladel)

Na de pauze spraken we onder meer over carnaval na corona, aan de hand van stellingen waarop reacties werden gevraagd. Hieronder een korte samenvatting:

Carnaval wordt niet meer het feest zoals we dat voor corona vierden.
Wij zijn kuddedieren, ons gedrag krijg je er niet makkelijk uit. Komende carnaval zijn er mogelijk nog beperkingen, ons gedrag zal terugkeren.

Vergaderen via Teams of Zoom wordt de standaard voor de BCF
Bij spoedige beraadslaging is dat prima, ook voor een bepaald thema. Er zitten voordelen aan, niet iedereen heeft die voldoende in beeld. Je kunt bijvoorbeeld terugkijken, een bijeenkomst thuis volgen er kan snel reactie komen als je een mening wilt peilen, met een poll.

Door corona wordt carnaval meer in de buitenlucht gevierd
Daar zitten gevolgen aan, momenteel hangt ook daar veel regelgeving aan vast. Het idee leeft wel dat de situatie straatcarnaval bevordert. De vraag wordt gesteld toe hoe ver je als organisatie regelgeving van de overheid kunt verwerken en wanneer je dat niet meer kunt.

De binding met vrijwilligers/medewerkers/bestuurders vervaagt.
We merken dat het lastig is om vrijwilligers vast te houden, speeddaten is een idee: afspraken tussen bestuur en vrijwilligers met het idee ze vast te houden.
Door corona is er in het algemeen veel meer individueel ondernomen, dat heeft zijn weerslag.

Als we ooit nog zoiets meemaken, handelen we precies hetzelfde.
We nemen deze ervaringen mee

Carnaval 2022 organiseren we met de rem erop.
We houden meerdere scenario’s open, maar niet met de rem erop.

See All Nieuws